Cytaty z internetu i .... :

Każdy może poznać swoją moc, lecz tylko ten ją posiądzie, kto uwierzy. Kto nie wierzy, ten nie wie, co to spokój. Spokój serca to spokój myśli. Spokój myśli to mądrość. Wiara i mądrość to moc. Gdy o czymś myślisz, stać się może. Gdy dasz temu wiarę, stanie się. Staje się nie dla tego, że stać się musi, staje się, bo to Twoje dzieło. Ty wiesz co stać się może, a projekcja myśli, to twój dar. Umiesz go coraz lepiej wykorzystywać. Każda myśl to księga otwarta, każda następna to księgozbiór. Nie można stworzyć dzieła cudzą myślą – choćby najmądrzejsza, nie jest Twoja. Gdy wszyscy to pojmą, stanie się dzień. Światło mądrości płynie z treści, lecz treść jest tylko połową dzieła. Aby Światu przydać blasku, potrzebna jest wiara, a wiara płynie z serca. Zapał nic nie da gdy wiary zabraknie.

Tekst czytany przez stu mędrców jest dla każdego z nich inny. Jeden przeczyta i rozumie, drugi przeczyta dwa razy i zrozumie, a setny po stokroć przeczyta i będzie szukał dalej, bo on wie, że każde słowo coś znaczy. Przeczytane słowo daje impuls myślom, a one są kluczem do bram przypomnienia. Czytaj, aż zrozumiesz, że nie słowa są ważne.

Ci, co to wiedzą, nie pomogą, bo oni wiedzą, że pomóc nie mogą. Ci, co mówią, że pomogą, nie pomogą, bo pomóc nie mogą.

Czas nie mija – on jest. Tylko zegar wybija godziny. To właśnie jest złudzenie upływu czasu. To jest kluczem tajemnicy poznania. Ten kto to zrozumie, pojmie, że wieczne TERAZ jest naszym prawdziwym czasem.

Ten, kto szuka sensu życia, nigdy go nie znajdzie, bo sens życia to cel, który sam sobie wybrał. Gdy przypomnisz sobie tą prawdę, Czas wróci na właściwe miejsce. Każdy wyszedł z Jasności i każdy do Niej powróci, lecz szczęściem jest powrócić, mając jej pełną świadomość Tu. Powrócić nie znaczy odejść. Powrócić znaczy odzyskać prapamięć.

Dar siły umysłu pochodzi od Boga, Boskiej Istoty. Jeżeli skoncentrujemy nasze umysły na tą prawdę to staniemy się dostrojeni z tą potężną mocą

Oddawanie czci Bogu Ojcu w Duchu i w prawdzie

Zawierzcie Panu Bogu Waszemu a ostaniecie się, Zawierzcie jego prorokom a poszczęści się Wam

,,OBJAWY CHOROBY W NAS - SĄ ZAWSZE ŹRÓDŁEM NIECZYSTOŚCI NASZEJ DUSZY - A PROBLEM CHOROBY TO JUŻ CAŁOŚCIOWE ZANIEDBANIE NASZEJ DUSZY I DUCHA W NASZYM CIELE,,