Bioterapia i jej odmiany budziły i budzą kontrowersje. A może bierze się to z braku poznania zagadnienia?

Arcybiskup Bolesław Pylak -wywiad

List od abp Bolesława Pylaka

A może ktoś doznał darów i łask Bożych?