"Wtargnięcie w biopole człowieka destrukcyjnej energoinformacji  =  choroba lub brak powodzenia"

grudzień 2010 r.     Grzegorz Tęgos

WHO jest Światową Organizacją Zdrowia, która w 2009 roku przyjęła  na listę członków International Classic Cosmoenergy Federation, Riga, Latvia http://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/en/, której opis znajduje się pod: http://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/iccf/en/index.html (tłumaczenie strony poniżej).

Moim skromnym zdaniem obecna medycyna i klasyczna kosmoenergetyka powinny współpracować ze sobą, a ściślej mówiąc ludzie, którzy zajmują się jednym lub drugim. Obecnie na świecie również i lekarze posługują się kosmoenergetyką. Ja osobiście również jestem otwarty na współpracę, do której zapraszam.

Tłumaczenie strony

Międzynarodowa Federacja Kosmoenergetyki, Ryga, Łotwa.

Profil

Międzynarodowa Federacja Kosmoenergetyki jest nieprzynoszącą zysków medyczną jednostką, skupiającą profesjonalnych badaczy i praktyków, nastawionych na promowanie badań, treningów i na leczenie na gruncie Kosmoenergetyki (energii fizjologicznej) oraz Bioenergetyki Niekonwencjonalnej.

Federacja wspiera seminaria, na których można uzyskać instrukcje dotyczące Kosmoenergetyki we wszystkich regionach świata.

Główne zadania.

Celem Federacji jest umożliwienie ludziom z całego świata dostępu do Uniwersalnej Kosmoenergetyki.  Jest ona sakralną wiedzą o całym Wszechświecie (wszechistnieniu).  Kosmoenergetyka dostarczy ludziom środków do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz pobudzać będzie do stosowania ludzkich wartości w sferach medycyny, psychologii, pedagogiki, rolnictwa oraz nauki.

Federacja Kosmoenergetyki będzie leczyć, a także kształcić profesjonalistów z dziedziny medycyny profesjonalnej na gruncie studiowania  Kosmoenergetyki oraz  działać będzie w łączności ze Światową Organizacją Zdrowia.

Powiązania ze Światową Organizacją Zdrowia.

Międzynarodowa Federacja Kosmoenergetyki ma dostarczać pracowników służby zdrowia wyposażonych w wiedzę dotyczącą medycyny niekonwencjonalnej i wdrażać  ją.

Szczególne działania obejmują:

- Ustanowienie określonych celów; doskonalenie pracowników;

- Zorganizowanie seminariów mających na celu zdrowienie i edukację w kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia;

- Przewodzenie zdrowotnym i związanym ze zdrowiem pracom badawczym;

- Prace na całym świecie;

- Aktywne uczestnictwo w projektach badawczych poprzez współpracę z członkami Światowej Organizacji Zdrowia i na jej rzecz.

Możliwość uzyskania szczegółowej wiedzy

Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia przedkładają odpowiednie dokumenty, raporty, narzędzia, multimedia, linki do stron internetowych  konkretnych projektów. Należy przesłać prośbę o konkretne dokumenty czy materiały na adres – ghwa@who.int. Sekretariat opublikuje stosowne materiały na stronie członków WHO.