Kosmoenergetyka to medycyna energoinformacyjna - kwantowa stosowana.

Wszystko w naszym Świecie do stworzenia potrzebowało informacji i energii. Nawet ręki nie można podnieść bez użycia informacji i energii.

We Wszechświecie obowiązuje prawo makrokosmosu i mikrokosmosu. Mikrokosmosem jest człowiek i jest nierozerwalną częścią makrokosmosu. Człowiek z makrokosmosem jest połączony przez subtelne kanały energoinformacyjne.

Zniekształcona informacja pierwotna w człowieku połączona z niedoborem i/lub tzw. negatywną energią objawia się złym samopoczuciem, bólami, a to nazywamy chorobą albo zespołem przewlekłego zmęczenia. Usunięcie destrukcyjnych energoinformacji z pól energetycznych człowieka i nadanie odpowiednich wibracji z pół torsyjnych Światowego Rozumu to rozpoczęcie procesu samoregulacji. Tak rozpoczyna się proces zdrowienia przy użyciu kosmoenergetyki.

Obecnej cywilizacji kosmoenergetyka została ukazana w Tybecie mnichom ok. 400 lat temu w postaci pierwszych energii uzdrawiających. Dzisiejszy poziom kosmoenergetyki wziął sięz prastarej wiedzy zgromadzonej na przestrzeni wieków na całym świecie, którą obecnie zgromadzili badacze i naukowcy. Kosmoenergetyka reprezentuje system kosmicznego promieniowania i częstotliwości, u której podstaw leży teoria budowy wielowymiarowego wszechświata.  System ten daje możliwość oddziaływania na energetyczne pole człowieka przy pomocy czystej, kosmicznej energii przekazywanej za pośrednictwem kosmicznych kanałów pochodzących z różnych energetycznych poziomów - pól torsyjnych.

Kosmoenergetyka działa na poziomie przyczyny i skutku choroby, usuwając jedno i drugie.

Kosmoenergetyka wprowadza człowieka w harmonię z samym sobą i z otaczającym światem, prowadzi do duchowego odrodzenia i dodaje sił do życia tu i teraz.

Dziś kosmoenergetyka jest już nauką, a nie tylko filozofią życia.

Człowiek to biochemiczna i energoinformacyjna istota. W sobie posiada energoinformacje do tego, aby być zdrowym i do tego, aby chorować. Można człowieka przyrównać do biochemicznego i energoinformacyjnego komputera. Co się dzieje z komputerem, do którego nie dopływa prąd? Czyli energia. Co się dzieje z komputerem, gdy posiada w sobie wirusy i uszkodzone programy?

Medycyna energoinformacyjna , czyli kosmoenergetyka zajmuje się udrożnianiem przepływu życiodajnej energii dla zdrowia w człowieku. Również usuwaniem "wirusów" - tzw. negatywnych energoinformacji wywołujących czynnik powstania choroby w człowieku. Zabiegi kosmoenergetyczne to też oczyszczanie człowieka, podobnie jak stajni Augiasza i wprowadzenie człowieka i jego narządów na odpowiedni poziom energetyczny - wibracyjny                                                  aby                                                                                                                                               "Niemożliwe"stało się możliwe.